CPBL Rakuten Monkeys 2022 English Roster

Below is the English roster for the 2022 Rakuten Monkeys baseball team.

# NAME NAME POS
00 蘇俊璋 Su Chun-Chang P
0 陳禹勳 Chen Yu-Hsun P
1 舒治浩 Shu Chih-Hao P
3 洪敏暘 Hung Min-Yang P
4 黃偉晟 Huang Wei-Cheng P
12 陳冠宇 Chen Kuan-Yu P
14 蘇俊羽 Su Chun-Yu P
16 張喜凱 Chang Hsi-Kai P
17 游朝惟 Yu Chao-Wei P
18 劉家翔 Liu Chia-Hsiang P
19 陳克羿 Chen Ke-Yi P
20 翁瑋均 Weng Wei-Chun P
22 朱俊祥 Chu Chun-Hsiang P
23 曾琦 Tseng Chi P
25 必贏多 Ricardo Pinto P
26 葉家淇 Yeh Chia-Chi P
27 霸林爵 Ryan Bollinger P
32 王溢正 Wang I-Cheng P
33 狂威 Dylan Covey P
34 許峻暘 Hsu Chun-Yang P
37 曾仁和 Tseng Jen-Ho P
40 索沙 Henry Sosa P
46 邱駿威 Chiu Chun-Wei P
48 賴鴻誠 Lai Hung-Cheng P
49 張明翔 Chang Ming-Hsiang P
51 賴知頎 Lai Chih-Chi P
54 林子崴 Lin Tzu-Wei P
55 李承禎 Li Cheng-Chen P
57 楊彬 Yang Bin P
61 豪勁 Bradin Hagens P
64 王志煊 Wang Chih-Hsuan P
68 萬昭清 Wan Chao-Ching P
69 黃子鵬 Huang Tzu-Peng P
77 莊昕諺 Chuang Hsin-Yen P
80 邱緯綸 Chiu Wei-Lun P
84 張梓軒 Chang Tzu-Hsuan P
92 范柏絜 Fan Po-Chieh P
96 何逸龍 Ho I-Lung P
2 宋嘉翔 Sung Chia-Hsiang C
11 林泓育 Lin Hung-Yu C
28 張閔勛 Chang Min-Hsun C
47 許禹壕 Hsu Yu-Hao C
58 廖健富 Liao Chien-Fu C
62 嚴宏鈞 Yen Hung-Chun C
74 邱家慶 Chiu Chia-Ching C
89 毛英傑 Mao Ying-Chieh C
8 陳佳樂 Chen Chia-Le 1B
29 陳俊秀 Chen Chun-Hsiu 1B
85 朱育賢 Chu Yu-Hsien 1B
21 郭嚴文 Kuo Yen-Wen 2B
45 馮健庭 Feng Chien-Ting 2B
83 楊晉豪 Yang Chin-Hao 2B
111 劉家誠 Liu Chia-Cheng 2B
5 梁家榮 Liang Chia-Jung 3B
13 楊家勝 Yang Chia-Sheng 3B
39 林立 Lin Li 3B
79 林智平 Lin Chih-Ping 3B
6 林承飛 Lin Cheng-Fei SS
7 郭永維 Kuo Yung-Wei SS
38 董順傑 Tung Shun-Chieh SS
94 馬傑森 Ma Chieh-Sen SS
126 藍震威 Lan Chen-Wei SS
24 蔡鎮宇 Tsai Chen-Yu LF
30 林知譽 Lin Chih-Yu LF
36 余德龍 Yu Te-Lung LF
93 林楷錡 Lin Kai-Chi LF
35 成晉 Cheng Chin CF
65 林政華 Lin Cheng-Hua CF
76 林耀煌 Lin Yao-Huang CF
82 黃敬瑋 Huang Ching-Wei CF
86 邱丹 Chiu Tan CF
98 陳晨威 Chen Chen-Wei CF
88 藍寅倫 Lan Yin-Lun RF
97 鍾玉成 Chung Yu-Cheng RF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here