Wei Chuan Dragons

CPBL Wei Chuan Dragons 2023 English Roster

Below is the English roster for the 2023 Wei Chuan Dragons baseball team. As always, we will do our best to keep this roster up to date. (Last Updated: September 6, 2023)

# NAME NAME POS
00 羅國華 Lo Kuo-Hua P
0 李超 Li Chao P
7 森榮鴻 Sen Rong-Hong P
11 廖任磊 Liao Jen-Lei P
14 劉宇鈞 Liu Yu-Chun P
15 劉昱言 Liu Yu-Yen P
16 王維中 Wang Wei-Chung P
17 郭郁政 Kuo Yu-Cheng P
18 徐若熙 Hsu Jo-Hsi P
19 羅嘉仁 Lo Chia-Jen P
20 吳俊杰 Wu Chun-Chieh P
26 蔡明憲 Tsai Ming-Hsien P
28 拓克士 Tucker Smith P
29 莊玉彬 Chuang Yu-Bin P
37 鋼龍 Drew Gagnon P
39 呂偉晟 Lu Wei-Cheng P
40 呂詠臻 Lu Yung-Chen P
41 鄭亦軒 Zheng Yi-Xuan P
42 趙璟榮 Zhao Jing-Long P
43 布里悍 Jake Brigham P
45 楊鈺翔 Yang Yu-Siang P
47 藍翊誠 Lan Yi-Cheng P
48 林逸達 Lin Yi-Da P
51 張景淯 Chang Jin-Yu P
51 猛威爾 Tim Melville P
52 伍鐸 Bryan Woodall P
53 錡龍 Mitch Lambson P
55 許元泰 Hsu Yuan-Tai P
56 黃東淯 Huang Dong-Yu P
59 陳冠偉 Chen Kuan-Wei P
65 吳秉恩 Wu Bing-An P
67 曹祐齊 Tsao Yu-Chi P
68 羅華韋 Lo Hua-Wei P
71 林子昱 Lin Tzu-Yu P
74 張鈞守 Zhang Jun-Shou P
77 林鋅杰 Lin Hsin-Jie P
78 吳君奕 Wu Jun-Yi P
87 劉家愷 Liu Chia-Kai P
90 王玉譜 Wang Yu-Pu P
95 王躍霖 Wang Yao-Lin P
99 林凱威 Lin Kai-Wei P
103 姚恩多 Yao En-Duo P
104 黃侰程 Huang Jun-Cheng P
106 林柏佑 Lin Bo-You P
4 吉力吉撈.鞏冠 Giljegiljaw Kungkuan C
9 林辰勳 Lin Chen-Hsun C
22 全浩瑋 Chuan Hao-Wei C
36 李展毅 Li Chan-I C
60 劉時豪 Liu Shih-Hao C
63 蔣少宏 Jiang Shao-Hong C
98 魏全 Wei Chuan C
3 瑪仕革斯.俄霸律尼 Masegesege Abalrini 1B
6 張皓緯 Chang Hao-Wei 2B
10 黃柏豪 Huang Po-Hao 1B
13 吳睿勝 Wu Rui-Sheng 2B
21 李凱威 Li Kai-Wei 2B
25 張政禹 Chang Cheng-Yu SS
31 林智勝 Lin Chih-Sheng 1B
33 曾傳昇 Tseng Chuan-Sheng SS
35 王順和 Wang Shun-Ho 3B
44 陳思仲 Chen Si-Chung 2B
46 劉基鴻 Liu Ji-Hong 3B
57 拿莫.伊漾 Namoh Iyang 1B
61 吳東融 Wu Tung-Jung 3B
64 林威廷 Lin Wei-Ting 2B
72 石翔宇 Shih Hsiang-Yu SS
73 林子宸 Lin Tsu-Chen SS
102 劉俊緯 Liu Jun-Wei SS
105 陽念祖 Yang Nian-Zu SS
1 林孝程 Lin Xiao-Cheng RF
2 郭天信 Kuo Tian-Shin CF
5 高孝儀 Kao Hsiao-Yi RF
34 張祐銘 Chang Yu-Ming RF
50 邱辰 Chiu Chen RF
58 曾陶鎔 Tseng Tao-Jung RF
69 董秉軒 Tung Ping-Hsuan RF
82 冉承霖 Jan Cheng-Lin CF
93 陳品捷 Chen Pin-Chieh RF