20.2 C
Taiwan
Friday, May 24, 2024
Home CPBL & Taiwan Baseball News 2020 Wei Chuan Dragons English Roster

2020 Wei Chuan Dragons English Roster

CPBL Wei Chuan Dragons 2020 English Roster

For more Wei Chuan Dragons player stats visit my.cpblstats.com

(Return to CPBL Team Overview Page)

# NAME PITCHERS POS T/B HT/WT DOB
0 游宗儒 Yu Tsung-Ju P R/R 181/67 1992/05/21
7 森榮鴻 Sen Jung-Hung P R/R 185/82 1994/08/20
11 李宇翔 Li Yu-Hsiang P R/R 175/71 1997/05/07
14 劉宇鈞 Liu Yu-Chun P R/R 177/75 1998/06/27
15 歐耀宗 Ou Yao-Tzung P R/R 178/68 1992/05/15
16 王維中 Wang Wei-Chung P L/L 188/83 1992/04/25
17 郭郁政 Kuo Yu-Cheng P R/R 187/94 1997/12/01
18 徐若熙 Hsu Je-Hsi P R/R 177/76 2000/11/01
19 羅嘉仁 Lo Chia-Jen P R/R 180/90 1986/04/07
20 吳俊杰 Wu Chun-Chieh P R/R 190/80 1996/11/07
26 蔡明憲 Tsai Ming-Hsien P R/R 184/74 1998/11/29
29 莊玉彬 Chuang Yu-Pin P R/R 172/69 2001/05/29
30 廖任磊 Liao Jen-Lei P R/R 201/125 1993/08/30
31 劉家愷 Liu Chia-Kai P L/L 181/90 1994/03/25
32 陳良志 Chen Liang-Chih P R/R 177/69 1997/04/30
37 曹維揚 Tsao Wei-Yang P R/R 183/77 1996/02/23
39 呂偉晟 Lu Wei-Cheng P R/R 192/80 1999/07/10
40 呂詠臻 Lu Yung-Chen P R/R 179/74 1998/12/24
41 廖文揚 Liao Wen-Yang P R/R 177/81 1987/10/10
42 趙璟榮 Chao Ching-Jung P R/L 181/82 1998/06/12
45 楊鈺翔 Yang Yu-Hsiang P R/L 187/83 2002/07/05
47 林政賢 Lin Cheng-Hsien P L/L 180/90 1995/09/13
48 林逸達 Lin Yi-Ta P R/R 185/99 2000/12/26
51 林旺億 Lin Wang-Yi P R/R 190/99 1988/06/28
56 黃東淯 Huang Tung-Yu P R/R 170/72 1998/04/27
59 陳冠偉 Chen Kuan-Wei P R/R 182/102 1996/10/28
61 曾柏融 Tseng Po-Jung P L/L 182/75 1998/05/01
68 羅華韋 Lo Hua-Wei P L/L 180/74 1990/12/01
71 林子昱 Lin Tzu-Yu P R/R 185/78 1993/09/19
76 劉崇聖 Liu Chung-Sheng P R/R 183/90 2000/10/31
# NAME CATCHERS POS T/B HT/WT DOB
9 林辰勳 Lin Chen-Hsun C R/R 180/70 2001/12/10
12 王膺鵬 Wang Ying-Peng C R/L 175/88 1996/09/12
22 全浩瑋 Chuan Hao-Wei C R/R 180/96 1998/05/30
50 江忠垣 Chiang Chung-Yuan C R/R 184/73 1997/12/16
63 蔣少宏 Chiang Shao-Hung C R/R 179/100 1997/07/13
98 魏全 Wei Chuan C R/R 183/90 1998/01/13
99 牛塏曄 Niu Kai-Yeh C R/R 172/96 1994/01/02
# NAME INFIELDERS POS T/B HT/WT DOB
3 歐晉 Ou Chin 1B L/L 176/112 1996/10/30
6 張皓緯 Chang Hao-Wei SS R/R 177/85 1994/12/13
10 黃柏豪 Huang Po-Hao 1B R/L 178/95 1996/09/14
13 吳睿勝 Wu Jui-Sheng 2B R/L 177/76 1994/06/23
21 李凱威 Li Kai-Wei SS R/L 174/76 1997/09/11
25 張政禹 Chang Cheng-Yu 3B R/L 178/70 2000/06/08
33 曾傳昇 Tseng Chuan-Sheng SS R/L 175/68 2000/11/22
35 王順和 Wang Shun-Ho 3B R/R 175/70 2001/10/26
46 劉基鴻 Liu Chi-Hung 3B R/R 180/88 2000/11/03
53 林桀晨 Lin Chieh-Chen 1B R/L 181/85 1994/08/23
54 林瑋恩 Lin Wei-En SS R/R 177/72 1988/03/22
57 朱祥麟 Chu Hsiang-Lin 2B R/R 187/85 1998/09/21
# NAME OUTFIELDERS POS T/B HT/WT DOB
1 林孝程 Lin Hsiao-Cheng RF R/L 172/80 1999/11/30
2 郭天信 Kuo Tien-Hsin CF R/L 173/70 2000/04/15
5 林驛騰 Lin Yi-Teng LF L/S 184/94 1992/01/04
28 林旺衛 Lin Wang-Wei CF R/L 183/87 1988/06/28
34 張祐銘 Chang Yu-Ming CF R/L 180/86 1997/03/15
55 高淮安 Kao Huai-An CF R/L 184/85 1995/11/30
58 曾陶鎔 Tseng Tao-Jung RF R/R 182/84 1991/04/27
62 吳宗峻 Wu Tsung-Chun LF L/L 170/95 1984/12/31
77 陳震洋 Chen Jen-Yang CF R/R 176/91 2001/03/29
88 洪瑋漢 Hung Wei-Han LF L/L 170/75 1995/12/03

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here