CPBL Rakuten Monkeys 2020 English Roster

For more Rakuten Monkeys player stats visit my.cpblstats.com

(Return to CPBL Team Overview Page)

# NAME PITCHERS POS T/B HT/WT DOB
00 蘇俊璋 Su Chun-Chang P R/R 180/92 1998/09/02
0 陳禹勳 Chen Yu-Hsun P R/R 182/83 1989/05/20
12 洪聖欽 Hung Sheng-Chin P R/R 183/85 1990/11/15
14 蘇俊羽 Su Chun-Yu P R/R 178/65 1996/10/30
15 林樺慶 Lin Hua-Ching P R/R 186/85 1994/10/03
16 朱俊祥 Chu Chun-Hsiang P R/L 175/70 1995/04/15
17 游朝惟 Yu Chao-Wei P R/R 174/72 1993/04/16
18 江國謙 Chiang Kuo-Chien P R/R 180/88 1999/10/01
19 林逸翔 Lin Yi-Hsiang P L/L 184/80 1992/12/16
20 翁瑋均 Weng Wei-Chun P R/L 188/85 1998/11/29
22 卡本特 Ryan Carpenter P L/L 196/104 1990/08/22
23 曾琦 Tseng Chi P R/R 188/88 1997/01/23
24 霸能 Lisalverto Bonilla P R/S 183/102 1990/06/18
26 葉家淇 Yeh Chia-Chi P L/L 179/71 1997/05/23
31 威拉諾 Elih Villanueva P R/R 188/104 1986/07/27
32 王溢正 Wang Yi-Cheng P L/L 190/84 1985/10/09
37 劉昱言 Liu Yu-Yen P L/L 180/81 1994/07/27
40 陳克羿 Chen Ke-Yi P R/L 185/74 1999/10/27
41 王躍霖 Wang Yao-Lin P R/R 184/94 1991/02/05
44 黃偉晟 Huang Wei-Cheng P R/R 180/95 1990/03/06
49 張明翔 Chang Ming-Hsiang P R/L 183/78 1996/10/04
54 林子崴 Lin Tzu-Wei P L/L 178/80 2002/03/22
54 尼寇力 Justin Nicolino P L/L 196/104 1991/11/22
55 李承禎 Li Cheng-Chen P R/R 185/85 2000/09/14
61 張喜凱 Chang Hsi-Kai P R/R 180/70 1998/10/29
64 王志煊 Wang Chih-Hsuan P L/L 175/72 2001/09/05
68 萬昭清 Wan Chao-Ching P R/R 178/68 1999/01/18
69 黃子鵬 Huang Tzu-Peng P R/L 183/80 1994/03/19
70 曼恩 Brandon Mann P L/L 188/87 1984/05/16
71 林國裕 Lin Kuo-Yu P R/R 180/83 1989/12/13
76 吳丞哲 Wu Cheng-Che P R/R 179/93 1995/04/09
77 莊昕諺 Chuang Hsin-Yen P R/R 181/91 2000/10/19
81 林柏佑 Lin Po-Yu P R/R 183/91 1986/09/16
89 賴智垣 Lai Chih-Yuan P R/R 178/86 1997/02/28
92 范柏絜 Fan Po-Chieh P R/R 183/73 2000/08/13
96 何逸龍 Ho I-Lung P R/R 179/77 2000/09/17
97 許峻暘 Hsu Chun-Yang P R/L 180/69 1998/03/23
# NAME CATCHERS POS T/B HT/WT DOB
11 林泓育 Lin Hung-Yu C R/R 181/103 1986/03/21
47 許禹壕 Hsu Yu-Hao C R/R 178/79 1994/11/29
58 廖健富 Liao Chien-Fu C R/L 178/88 1998/09/28
60 劉時豪 Liu Shih-Hao C R/L 166/90 1991/03/21
62 嚴宏鈞 Yen Hung-Chun C R/L 165/70 1997/04/30
74 邱家慶 Chiu Chia-Ching C R/R 176/84 2001/10/10
# NAME INFIELDERS POS T/B HT/WT DOB
4 葉竹軒 Yeh Chu-Hsuan 2B R/R 172/84 1987/03/29
5 梁家榮 Liang Chia-Jung 3B R/L 180/90 1995/03/25
6 林承飛 Lin Cheng-Fei SS R/R 178/78 1997/04/08
7 郭永維 Kuo Yung-Wei SS R/R 175/75 1988/04/13
21 郭嚴文 Kuo Yen-Wen 2B R/L 179/86 1988/10/25
25 楊岱均 Yang Tai-Chun 1B R/R 173/96 1993/09/19
27 張煒謙 Chang Wei-Chien SS R/L 175/65 1995/11/17
28 董子浩 Tung Tzu-Hao 3B R/L 183/88 1996/08/11
29 陳俊秀 Chen Chun-Hsiu 1B R/R 183/97 1988/11/01
33 林大展 Lin Tai-Chan 1B R/L 190/102 1996/12/19
39 林立 Lin Li SS R/R 180/75 1996/01/01
45 馮健庭 Feng Chien-Ting 2B R/R 180/80 1992/01/05
46 楊瑞承 Yang Jui-Cheng 2B R/L 183/90 1993/10/04
79 林智平 Lin Chih-Ping 3B R/R 178/77 1985/03/23
85 朱育賢 Chu Yu-Hsien 1B L/L 188/100 1991/11/26
94 馬傑森 Ma Chieh-Sen 3B R/R 180/80 2002/05/15
98 陳晨威 Chen Chen-Wei 2B R/L 180/72 1997/12/12
99 林澤彬 Lin Tse-Pin SS R/L 177/80 1998/12/23
102 吳承運 Wu Cheng-Yun SS R/L 177/77 1999/03/08
# NAME OUTFIELDERS POS T/B HT/WT DOB
1 陽耀勳 Yang Yao-Hsun RF L/L 178/90 1983/01/22
8 詹智堯 Chan Chih-Yao CF L/L 178/83 1983/01/02
13 蔡鎮宇 Tsai Chen-Yu LF R/R 168/78 1996/11/20
30 林知譽 Lin Chih-Yu LF R/R 185/90 1993/03/30
35 成晉 Cheng Chin CF R/R 184/93 1998/11/13
36 余德龍 Yu Te-Lung LF R/R 180/73 1988/06/12
48 邱丹 Chiu Tan CF L/L 174/89 2000/07/11
51 紀品宏 Chi Ping-Hung CF R/L 170/63 1991/07/01
65 林政華 Lin Cheng-Hua CF R/L 173/73 2001/09/22
73 張閔勛 Chang Min-Hsun CF R/R 177/80 1994/08/08
82 黃敬瑋 Huang Ching-Wei CF R/L 176/78 1994/12/21
88 藍寅倫 Lan Yin-Lun RF R/L 180/87 1990/05/07
93 林楷錡 Lin Kai-Chi LF R/L 186/83 1998/06/12

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here