CPBL Fubon Guardians 2023 English Roster

Below is the English roster for the 2023 Fubon Guardians baseball team.

# NAME NAME POS
0 黃保羅 Huang Pao-Lo P
12 江國豪 Chiang Kuo-Hao P
15 肯特 Matthew Kent P
16 潘奕誠 Pan Yi-Cheng P
17 黃子宸 Huang Tzu-Chen P
18 郭俊麟 Kuo Chun-Lin P
21 藍愷青 Lan Kai-Ching P
23 伍茲 Stephen Woods Jr P
24 瑞恩 Ryan Weiss P
25 賴智垣 Lai Chih-Yuan P
30 陳韋霖 Chen Wei-Lin P
34 王尉永 Wang Wei-Yong P
37 恩力 Elniery García P
37 艾普勒 Tyler Eppler P
44 爾曼羅索普 Arman Rasoulpour P
44 安得勝 Tanner Anderson P
47 范玉禹 Fan Yu-Yu P
48 岳少華 Yue Shao-Hua P
50 吳世豪 Wu Shih-Hao P
54 李建勲 Lee Chien-Hsun P
57 歐書誠 Ou Su-Chen P
58 陳聖文 Chen Sheng-Wen P
59 陳冠勳 Chen Guan-Xun P
60 曾峻岳 Tseng Jyun-Yue P
66 李子強 Li Zi-Qiang P
70 朱益生 Zhu Yi-Sheng P
71 江少慶 Chiang Shao-Ching P
73 林旺熙 Lin Wang-Shi P
80 游霆崴 Yu Ting-Wei P
81 陳仕朋 Chen Shih-Peng P
84 楊強森 Yang Chiang-Sen P
87 富藍戈 Enderson Franco P
89 林育辰 Lin Yu-Chen P
94 林栚呈 Lin Zhen-Cheng P
10 姚冠瑋 Yao Kuan-Wei C
26 蘇煒智 Su Wei-Chih C
43 豊暐 Li Wei C
61 蕭憶銘 Siao Yi-Ming C
62 楊皓然 Yang Hao-Ran C
69 張進德 Chang Chin-Te C
79 黃柏揚 Huang Po-Yang C
95 戴培峰 Dai Pei-Feng C
3 王勝偉 Wang Sheng-Wei SS
4 高捷 Kao Jie 2B
5 王念好 Wang Nian-Hao 3B
6 葉子霆 Yeh Tzu-Ting SS
11 蔣智賢 Chiang Chih-Hsien 3B
14 王苡丞 Wang Yi-Cheng 3B
19 林岳谷 Lin Yue-Ku SS
22 李宗賢 Lee Tsung-Hsien SS
31 黃兆維 Huang Zhao-Wei 1B
32 賴柏均 Lai Po-Chun SS
35 王正棠 Wang Cheng-Tang 2B
42 楊瑞承 Yang Ruei-Cheng 3B
45 葉竹軒 Yeh Chu-Hsuan 2B
46 范國宸 Fan Kuo-Chen 1B
56 陳愷佑 Chen Kai-Yu SS
67 辛元旭 Hsin Yuan-Hsu 3B
74 林澤彬 Lin Ze-Bin 2B
78 董子恩 Tung Tzu-En 3B
85 劉俊豪 Liu Chun-Hao SS
97 池恩齊 Chi En-Chi SS
1 林哲瑄 Lin Che-Hsuan CF
7 陳真 Chen Zhen LF
9 林莛淯 Lin Ting-Yu CF
13 戴云真 Tai Yun-Chen CF
28 高國輝 Kao Kuo-Hui LF
29 申皓瑋 Shen Hao-Wei CF
33 張冠廷 Chang Kuan-Ting LF
51 于森旭 Yu Sen-Shiu RF
55 王詩聰 Wang Shih-Tsung RF
64 廖柏勳 Liao Po-Hsun CF
65 蔡佳諺 Tsa Chia-Yen CF
76 李祐賢 Lee Yu-Hsien LF
77 周佳樂 Chou Chia-Le CF
82 孔念恩 Kung Nien-En RF
83 張宥鈞 Chang Yu-Chun RF
96 郭泰呈 Kuo Tai-Cheng CF
98 高國麟 Kao Kuo-Lin RF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here