CPBL Uni-President 7-Eleven Lions 2021 English Roster

Below is the English roster for the 2021 Uni-Lions baseball team.

# NAME PITCHERS POS T/B HT/WT DOB
4 劉予承 Liu Yu-Cheng P R/R 175/80 2002/02/03
12 陳韻文 Chen Yun-Wen P R/R 183/97 1995/11/28
16 江辰晏 Chiang Chen-Yen P L/L 175/70 1995/6/3
17 林子崴 Lin Tzu-Wei P L/L 179/78 1995/09/17
18 潘威倫 Pan Wei-Lun P R/R 182/98 1982/03/05
19 古林睿煬 Gu Lin Ruei-Yang P R/R 184/81 2000/06/12
20 陳育軒 Chen Yu-Hsuan P R/L 177/72 1995/10/25
21 李慶隆 Li Ching-Lung P R/R 186/93 2001/9/10
23 劉軒荅 Liu Hsuan-Ta P R/R 180/88 1996/11/23
26 泰迪 Teddy Stankiewicz P R/R 190/102 1993/11/25
29 楊淳弼 Yang Chun-Pi P L/L 184/85 2000/6/22
30 李其峰 Lee Chi-Feng P R/R 180/73 1997/10/14
37 邱浩鈞 Chiu Hao-Chun P R/R 180/70 1990/12/29
40 黃竣彥 Huang Chun-Yen P R/R 190/93 1993/10/06
41 王鏡銘 Wang Ching-Ming P R/R 176/93 1986/1/16
42 傅于剛 Fu Yu-Kang P R/R 180/93 1988/01/18
43 林威志 Lin Wei-Chih P R/R 190/103 1992/09/29
45 施子謙 Shih Tzu-Chien P R/R 184/96 1994/12/19
47 賴泊凱 Lai Po-Kai P R/R 180/73 1989/06/23
48 林航 Lin Hang P L/L 180/86 1993/3/1
50 布雷克 Brock Dykxhoorn P R/R 205/118 1994/07/02
51 林其緯 Lin Chi-Wei P R/L 176/70 1984/04/07
54 猛威爾 Tim Melville P R/R 193/113 1989/10/9
57 吳承諭 Wu Cheng-Yu P R/L 181/85 1997/01/09
58 胡智為 Hu Chih-Wei P R/R 182/90 1993/11/04
59 林原裕 Lin Yuan-Yu P R/R 185/76 2001/12/24
60 鄭鈞仁 Cheng Chun-Jen P R/R 184/95 1995/11/03
69 方建德 Fang Chien-Te P R/R 190/117 1995/11/11
73 飛利士 Félix Doubront P L/L 192/108 1987/10/23
75 張竣凱 Chang Chun-Kai P R/R 186/103 1998/08/15
79 姚杰宏 Yao Chieh-Hung P R/R 184/90 1998/04/15
86 李承鴻 Lee Cheng-Hung P R/R 182/76 2003/3/11
90 楊孟沅 Yang Meng-Yuan P L/L 175/75 1999/3/14
93 劉志宏 Liu Chih-Hung P L/L 188/90 2002/11/27
95 江承峰 Chiang Cheng-Feng P R/R 180/90 1988/10/14
97 霸能 Lisalverto Bonilla P R/S 183/102 1990/06/18
# NAME CATCHERS POS T/B HT/WT DOB
15 郭峻偉 Kuo Chun-Wei C R/R 176/81 1992/07/18
31 林岱安 Lin Dai-An C R/R 175/90 1992/06/23
36 柯育民 Ko Yu-Min C R/R 175/77 1997/11/14
46 羅暐捷 Lo Wei-Chieh C R/L 175/70 2001/1/15
65 陳重羽 Chen Chung-Yu C R/R 183/83 1995/9/14
74 張肇元 Chang Chao-Yuan C R/R 182/110 1997/10/30
87 張翔 Chang Hsiang C R/R/ 180/78 2003/01/22
# NAME INFIELDERS POS T/B HT/WT DOB
2 林子豪 Lin Tzu-Hao 3B R/L 185/73 2002/03/29
3 施冠宇 Shih Kuan-Yu 1B R/R 183/95 1995/12/30
5 郭阜林 Kuo Fu-Lin 3B R/R 181/90 1991/1/7
7 黃恩賜 Huang En-Tzu SS R/R 178/85 1988/02/12
10 許哲晏 Hsu Che-Yen 3B R/R 176/78 1998/01/16
13 陳鏞基 Chen Yung-Chi 3B R/R 179/89 1983/7/13
22 楊家維 Yang Chia-Wei 3B R/R 175/80 1995/08/03
25 鄧志偉 Teng Chih-Wei 1B R/L 188/104 1988/09/15
35 潘傑楷 Pan Chieh-Kai 2B R/L 184/78 1994/02/03
38 蔡鉦宇 Tsai Cheng-Yu SS R/L 175/75 1996/2/20
39 林祖傑 Lin Tzu-Chieh SS R/R 176/80 1991/5/13
44 黃紹熙 Huang Shao-Yi 2B R/S 178/80 1994/05/06
53 何恆佑 Ho Heng-Yu 1B R/L 185/86 2001/10/12
62 吳桀睿 Wu Chieh-Jui 2B R/R 170/82 1993/04/07
63 謝修銓 Hsieh Hsiu-Chuan SS R/R 181/84 1995/11/05
64 林靖凱 Lin Ching-Kai 2B R/R 170/70 2000/07/22
66 陳重廷 Chen Chung-Ting 3B R/R 181/81 1995/09/14
67 姚雨翔 Yao Yu-Hsiang 1B R/L 185/112 2000/5/23
68 高國慶 Kao Kuo-Ching 1B R/R 181/93 1978/10/06
94 楊竣翔 Yang Chun-Hsiang 2B R/R 178/76 2000/03/06
# NAME OUTFIELDERS POS T/B HT/WT DOB
6 唐肇廷 Tang Chao-Ting CF R/L 180/85 1987/10/12
8 羅國龍 Luo Guo-Long CF R/R 176/78 1989/06/24
9 李丞齡 Li Cheng-Ling RF R/R 176/84 8/8/2000
14 邱智呈 Chiu Chih-Cheng RF L/L 168/80 2000/11/26
24 陳傑憲 Chen Chieh-Hsien CF R/L 173/73 1994/01/07
27 江亮緯 Chiang Liang-Wei CF R/R 170/76 1996/12/21
28 鄭鎧文 Cheng Kai-Wen LF R/R 186/96 1991/12/18
32 蘇智傑 Su Chih-Chieh LF R/L 180/88 1994/07/28
33 林焌翰 Lin Chun-Han LF R/L 172/83 1995/4/23
49 吳國豪 Wu Kuo-Hao RF R/R 174/70 1996/01/09
52 張偉聖 Chang Wei-Sheng CF R/L 168/65 1997/12/7
55 潘武雄 Pan Wu-Hsiung LF L/L 178/82 1981/03/11
77 林安可 Lin An-Ko RF L/L 184/90 1997/05/19

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here