CPBL Rakuten Monkeys 2021 English Roster

Below is the English roster for the 2021 Rakuten baseball team.

# NAME PITCHERS POS T/B HT/WT DOB
00 蘇俊璋 Su Chun-Chang P R/R 180/92 1998/09/02
0 陳禹勳 Chen Yu-Hsun P R/R 182/83 1989/05/20
4 黃偉晟 Huang Wei-Cheng P R/R 180/95 1990/3/6
12 陳冠宇 Chen Kuan-Yu P L/L 178/80 1990/10/29
13 歐飛登 Dillon Overton P L/L 188/79 1991/8/17
14 蘇俊羽 Su Chun-Yu P R/R 178/65 1996/10/30
15 劉昱言 Liu Yu-Yen P L/L 180/81 1994/07/27
16 張喜凱 Chang Hsi-Kai P R/R 180/70 1998/10/29
17 游朝惟 Yu Chao-Wei P R/R 174/72 1993/04/16
18 江國謙 Chiang Kuo-Chien P R/R 180/88 1999/10/1
19 賴智垣 Lai Chih-Yuan P R/R 178/86 1997/2/28
20 翁瑋均 Weng Wei-Chun P R/L 188/85 1998/11/29
22 朱俊祥 Chu Chun-Hsiang P R/L 175/70 1995/04/15
23 曾琦 Tseng Chi P R/R 188/88 1997/01/23
26 葉家淇 Yeh Chia-Chi P L/L 179/71 1997/05/23
27 霸林爵 Ryan Bollinger P L/L 196/104 1991/02/04
31 猛快 Deck McGuire P R/R 198/100 1989/06/23
32 王溢正 Wang I-Cheng P L/L 190/84 1985/10/09
33 狂威 Dylan Covey P R/R 185/97 1991/8/14
34 許峻暘 Hsu Chun-Yang P R/L 181/73 1998/3/23
37 曾仁和 Tseng Jen-Ho P R/R 186/91 1994/10/03
40 陳克羿 Chen Ke-Yi P R/L 185/74 1999/10/27
41 王躍霖 Wang Yao-Lin P R/R 184/94 1991/02/05
46 邱駿威 Chiu Chun-Wei P R/R/ 178/75 2002/11/10
48 賴鴻誠 Lai Hung-Cheng P L/L 180/75 1988/04/26
49 張明翔 Chang Ming-Hsiang P R/L 183/85 1996/10/04
51 賴知頎 Lai Chih-Chi P R/L 180/70 2003/7/26
54 林子崴 Lin Tzu-Wei P L/L 178/80 2002/3/22
55 李承禎 Li Cheng-Chen P R/R 185/85 2000/09/14
60 洪聖欽 Hung Sheng-Chin P R/R 183/85 1990/11/15
61 豪勁 Bradin Hagens P R/R 190/96 1989/05/12
64 王志煊 Wang Chih-Hsuan P L/L 175/72 2001/09/05
68 萬昭清 Wan Chao-Ching P R/R 178/68 1999/01/18
69 黃子鵬 Huang Tzu-Peng P R/L 183/80 1994/03/19
76 吳丞哲 Wu Cheng-Che P R/R 179/93 1995/4/9
77 莊昕諺 Chuang Hsin-Yen P R/R 181/91 2000/10/19
84 張梓軒 Chang Tzu-Hsuan P L/L 191/88 1999/3/30
92 范柏絜 Fan Po-Chieh P R/R 183/73 2000/8/13
96 何逸龍 Ho I-Lung P R/R 179/77 2000/09/17
# NAME CATCHERS POS T/B HT/WT DOB
11 林泓育 Lin Hung-Yu C R/R 181/103 1986/03/21
28 張閔勛 Chang Min-Hsun C R/R 177/80 1994/08/08
47 許禹壕 Hsu Yu-Hao C R/R 178/79 1994/11/29
58 廖健富 Liao Chien-Fu C R/L 178/88 1998/09/28
62 嚴宏鈞 Yen Hung-Chun C R/L 165/70 1997/04/30
74 邱家慶 Chiu Chia-Ching C R/R 176/84 2001/10/10
89 毛英傑 Mao Ying-Chieh C R/R 170/70 2003/04/04
123 林家鋒 Lin Chia-Feng C R/R 173/82 1997/09/10
# NAME INFIELDERS POS T/B HT/WT DOB
3 董子浩 Tung Tzu-Hao 3B R/L 183/88 1996/08/11
5 梁家榮 Liang Chia-Jung 3B R/L 180/90 1995/3/25
6 林承飛 Lin Cheng-Fei SS R/R 178/78 1997/04/08
7 郭永維 Kuo Yung-Wei SS R/R 175/75 1988/04/13
21 郭嚴文 Kuo Yen-Wen 2B R/L 179/86 1988/10/25
25 楊岱均 Yang Tai-Chun 1B R/R 173/96 1993/09/19
29 陳俊秀 Chen Chun-Hsiu 1B R/R 183/97 1988/11/01
39 林立 Lin Li 3B R/R 181/75 1996/1/1
45 馮健庭 Feng Chien-Ting 2B R/R 180/85 1992/01/05
71 楊家勝 Yang Chia-Sheng 3B R/L 175/75 1998/6/11
79 林智平 Lin Chih-Ping 3B R/R 178/77 1985/3/23
85 朱育賢 Chu Yu-Hsien 1B L/L 188/100 1991/11/26
94 馬傑森 Ma Chieh-Sen SS R/R 180/80 2002/05/15
99 林澤彬 Lin Tse-Pin 2B R/L 177/80 1998/12/23
111 劉家誠 Liu Chia-Cheng 2B R/R 181/80 1998/03/25
# NAME OUTFIELDERS POS T/B HT/WT DOB
1 陽耀勳 Yang Yao-Hsun RF L/L 178/90 1983/01/22
8 詹智堯 Chan Chih-Yao CF L/L 178/83 1983/01/02
24 蔡鎮宇 Tsai Chen-Yu LF R/R 168/78 1996/11/20
30 林知譽 Lin Chih-Yu LF R/R 185/90 1993/03/30
35 成晉 Cheng Chin CF R/R 184/90 1998/11/13
36 余德龍 Yu Te-Lung LF R/R 180/73 1988/6/12
65 林政華 Lin Cheng-Hua CF R/L 173/73 2001/09/22
82 黃敬瑋 Huang Ching-Wei CF R/L 176/78 1994/12/21
86 邱丹 Chiu Tan CF L/L 174/89 2000/07/11
88 藍寅倫 Lan Yin-Lun RF R/L 180/87 1990/05/07
93 林楷錡 Lin Kai-Chi LF R/L 186/83 1998/6/12
97 鍾玉成 Chung Yu-Cheng RF R/L 181/77 2003/02/10
98 陳晨威 Chen Chen-Wei CF R/L 180/72 1997/12/12

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here