23.7 C
Taiwan
Monday, April 15, 2024
Home CPBL & Taiwan Baseball News 2020 Fubon Guardians English Roster

2020 Fubon Guardians English Roster

CPBL Fubon Guardians 2020 English Roster

For more Fubon Guardians player stats visit my.cpblstats.com

(Return to CPBL Team Overview Page)

# NAME PITCHERS POS T/B HT/WT DOB
11 林晨樺 Lin Chen-Hua P R/R 185/92 1988/12/16
12 江國豪 Chiang Kuo-Hao P R/R 178/73 1997/12/29
13 陳鴻文 Chen Hung-Wen P R/R 180/97 1986/02/03
14 邦威 Manny Bañuelos P L/R 178/97 1991/03/13
16 黃亦志 Huang Yi-Chih P R/R 183/80 1992/06/01
17 張耿豪 Chang Keng-Hao P R/R 178/73 1991/04/11
18 郭俊麟 Kuo Chun-Lin P R/R 175/76 1992/02/02
19 蔡明晋 Tsai Ming-Jin P R/R 179/68 1984/09/28
21 藍愷青 Lan Kai-Ching P L/L 176/74 1998/09/06
21 伍鐸 Bryan Woodall P R/R 185/91 1986/10/24
30 陳韋霖 Chen Wei-Lin P L/R 177/67 1995/06/30
36 倪福德 Ni Fu-Te P L/L 182/90 1982/11/14
37 羅國華 Lo Kuo-Hua P R/R 178/90 1992/10/28
38 張竣龍 Jhang Jyun-Long P R/R 177/90 1993/05/20
39 羅力 Mike Loree P R/R 192/99 1984/09/14
40 林詠翔 Lin Yung-Hsiang P R/R 176/72 2001/09/13
44 索沙 Henry Sosa P R/R 185/95 1985/07/28
45 彭璿紘 Peng Hsuan-Hung P R/R 180/80 1996/11/13
47 范玉禹 Fan Yu-Yu P R/L 193/90 1995/04/27
48 賴鴻誠 Lai Hung-Cheng P L/L 180/75 1988/04/26
49 包林傑 Ryan Bollinger P L/L 196/105 1991/02/04
54 李建勳 Li Chien-Hsun P R/R 192/95 1996/09/08
56 楊程皓 Yang Cheng-Hao P R/R 186/93 1996/12/13
57 歐書誠 Ou Shu-Chen P R/L 180/65 1993/02/11
59 陳冠傑 Chen Kuan-Chieh P R/R 188/95 1994/07/08
60 曾峻岳 Tseng Chun-Yueh P R/R 174/68 2001/11/07
63 林聖榮 Lin Sheng-Jung P R/R 178/65 2001/06/04
70 朱益生 Chu Yi-Sheng P L/L 183/83 1999/10/01
72 張瑞麟 Chang Jui-Lin P L/L 181/80 1992/06/28
74 楊彬 Yang Pin P R/R 180/90 1996/01/01
78 陳明軒 Chen Ming-Hsuan P R/R 179/80 1993/09/17
79 葉國情 Yeh Kuo-Ching P R/R 180/78 2001/02/14
80 游霆崴 Yu Ting-Wei P R/R 178/68 1997/10/11
81 陳仕朋 Chen Shih-Peng P L/L 179/79 1997/09/20
82 王尉永 Wang Wei-Yung P R/R 181/72 1995/09/18
94 吳世豪 Wu Shih-Hao P R/R 180/70 1999/01/13
96 林羿豪 Lin Yi-Hao P R/R 188/101 1991/01/02
99 奇優力 Yoanys Quiala P R/R 190/106 1994/01/15
# NAME CATCHERS POS T/B HT/WT DOB
8 方克偉 Fang Ke-Wei C R/R 176/96 1988/05/10
10 姚冠瑋 Yao Kuan-Wei C R/R 170/78 1996/01/11
20 林宥穎 Lin Yu-Ying C R/R 178/87 1987/03/08
61 蕭憶銘 Hsiao Yi-Ming C R/R 175/80 1999/11/21
69 張進德 Jhang Jin-De C R/L 179/81 1993/05/17
89 林志洋 Lin Chih-Yang C R/L 176/78 1994/07/21
95 戴培峰 Dai Pei-Feng C R/L 182/75 2000/01/07
# NAME INFIELDERS POS T/B HT/WT DOB
4 許宸銘 Hsu Chen-Ming SS R/L 178/70 2002/07/18
5 蔣智賢 Chiang Chih-Hsien 3B R/L 183/95 1988/02/21
7 石翔宇 Shih Hsiang-Yu SS R/R 178/70 1996/11/01
9 林益全 Lin Yi-Chuan 1B R/L 183/83 1985/11/11
22 李宗賢 Lee Tsung-Hsien 3B R/R 178/70 1994/06/29
23 楊晉豪 Yang Chin-Hao 2B R/L 175/74 1998/09/16
24 陳凱倫 Chen Kai-Lun SS R/R 173/76 1987/10/31
25 黃淇 Huang Chi 3B R/R 175/78 1999/10/25
31 黃兆維 Huang Chao-Wei 1B R/R 185/85 2001/11/03
35 王正棠 Wang Cheng-Tang 2B R/L 177/81 1995/09/17
43 胡冠俞 Hu Kuan-Yu SS R/R 172/72 2000/05/18
46 范國宸 Fan Kuo-Chen 1B R/R 183/88 1994/11/25
49 莊韋恩 Chuang Wei-En SS R/R 170/57 1998/01/07
51 于森旭 Yu Sen-Hsu 3B R/L 178/76 1992/12/27
64 林威廷 Lin Wei-Ting 2B R/R 177/83 1989/08/16
67 辛元旭 Hsin Yuan-Hsu 3B R/R 178/76 1999/06/04
76 周奕丞 Chou Yi-Cheng 2B R/L 178/80 1997/11/06
84 王詩聰 Wang Shih-Tsung 1B R/L 187/80 1995/08/08
# NAME OUTFIELDERS POS T/B HT/WT DOB
1 林哲瑄 Lin Che-Hsuan CF R/R 180/90 1988/09/21
6 張正偉 Chang Cheng-Wei LF L/L 174/74 1986/08/05
15 胡金龍 Hu Chin-Lung LF R/R 180/86 1984/02/02
28 高國輝 Kao Kuo-Hui LF R/R 189/103 1985/09/26
29 申皓瑋 Shen Hao-Wei CF R/R 183/75 1997/09/12
32 高孝儀 Kao Hsiao-Yi RF R/R 176/81 1990/05/29
33 張冠廷 Chang Kuan-Ting LF R/L 178/70 1998/09/01
41 曾慈恩 Tseng Tsz-En LF R/L 175/80 1999/01/11
50 張詠漢 Chang Yung-Han RF L/L 177/87 1988/09/18
62 林奕豪 Lin Yi-Hao CF R/L 180/68 2000/10/30
65 戴云真 Tai Yun-Chen RF R/R 183/80 1997/04/20
66 陳真 Chen Zhen LF R/R 185/85 1998/10/22
83 陳韋奇 Chen Wei-Chi CF R/R 186/87 1994/10/15
93 陳品捷 Chen Pin-Chieh RF R/L 183/80 1991/07/23
98 高國麟 Kao Kuo-Lin RF R/R 183/92 1993/01/02

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here