CPBL Uni-President 7-Eleven Lions 2020 English Roster

For more Uni-Lions player stats visit my.cpblstats.com

(Return to CPBL Team Overview Page)

# NAME PITCHERS POS T/B HT/WT DOB
4 劉予承 Liu Yu-Cheng P R/R 179/75 2002/02/03
10 林煜清 Lin Yu-Ching P R/L 180/87 1988/12/29
12 陳韻文 Chen Yun-Wen P R/R 183/97 1995/11/28
16 江辰晏 Chiang Chen-Yen P L/L 175/70 1995/06/03
17 林子崴 Lin Tzu-Wei P L/L 179/78 1995/09/17
18 潘威倫 Pan Wei-Lun P R/R 182/98 1982/03/05
19 古林睿煬 Gu Lin Ruei-Yang P R/R 184/81 2000/06/12
20 陳育軒 Chen Yu-Hsuan P R/L 177/72 1995/10/25
21 郭恆孝 Kuo Heng-Hsiao P L/L 180/85 1989/03/23
23 劉軒荅 Liu Hsuan-Ta P R/R 180/88 1996/11/23
26 泰迪 Teddy Stankiewicz P R/R 190/102 1993/11/25
29 王玉譜 Wang Yu-Pu P L/L 184/81 1996/01/18
30 李其峰 Lee Chi-Feng P R/R 180/70 1997/10/14
30 羅里奇 Josh Roenicke P R/R 190/92 1982/08/04
37 邱浩鈞 Chiu Hao-Chun P R/R 180/70 1990/12/29
40 黃竣彥 Huang Chun-Yen P R/R 190/92 1993/10/06
41 王鏡銘 Wang Ching-Ming P R/R 176/93 1986/01/16
42 傅于剛 Fu Yu-Kang P R/R 180/93 1988/01/18
43 林威志 Lin Wei-Chih P R/R 190/103 1992/09/29
45 施子謙 Shih Tzu-Chien P R/R 183/90 1994/12/19
47 賴泊凱 Lai Po-Kai P R/R 180/73 1989/06/23
48 林航 Lin Hang P L/L 180/86 1993/03/01
50 洛奇 Donn Roach P R/R 183/93 1989/12/14
50 布雷克 Brock Dykxhoorn P R/R 203/113 1994/07/02
51 林其緯 Lin Chi-Wei P R/L 176/70 1984/04/07
54 費爾本 Ryan Feierabend P L/L 190/96 1985/08/22
54 猛威爾 Tim Melville P R/R 193/113 1989/10/09
57 吳承諭 Wu Cheng-Yu P R/L 181/85 1997/01/09
60 鄭鈞仁 Cheng Chun-Jen P R/R 184/95 1995/11/03
63 洪心騏 Hung Hsin-Chi P R/R 185/101 1994/03/13
69 方建德 Fang Chien-Te P R/R 190/110 1995/11/11
75 張竣凱 Chang Chun-Kai P R/R 187/102 1998/08/15
75 達尼爾 Logan Darnell P L/L 188/100 1989/02/02
78 李慶隆 Li Ching-Lung P R/R 185/81 2001/09/10
79 姚杰宏 Yao Chieh-Hung P R/R 184/78 1998/04/15
95 江承峰 Chiang Cheng-Feng P R/R 180/90 1988/10/14
104 林原裕 Lin Yuan-Yu P R/R 185/77 2001/12/24
105 楊淳弼 Yang Chun-Pi P L/L 184/85 2000/06/22
# NAME CATCHERS POS T/B HT/WT DOB
15 郭峻偉 Kuo Chun-Wei C R/R 176/81 1992/07/18
31 林祐樂 Lin Yu-Le C R/R 175/90 1992/06/23
36 柯育民 Ko Yu-Min C R/R 175/77 1997/11/14
46 羅暐捷 Lo Wei-Chieh C R/L 175/70 2001/01/05
65 陳重羽 Chen Chung-Yu C R/R 182/80 1995/09/14
74 張肇元 Chang Chao-Yuan C R/R 182/110 1997/10/30
88 薛种帷 Hsueh Wei-Chung C R/R 174/102 1990/06/29
# NAME INFIELDERS POS T/B HT/WT DOB
2 林子豪 Lin Tzu-Hao 3B L/L 185/78 2002/03/29
3 施冠宇 Shih Kuan-Yu 1B R/R 183/95 1995/12/30
5 郭阜林 Kuo Fu-Lin 3B R/R 181/90 1991/01/07
7 黃恩賜 Huang En-Tzu SS R/R 178/85 1988/02/12
13 陳鏞基 Chen Yung-Chi 3B R/R 179/89 1983/07/13
22 楊家維 Yang Chia-Wei 3B R/R 175/80 1995/08/03
24 陳傑憲 Chen Chieh-Hsien SS R/L 173/73 1994/01/07
25 鄧志偉 Teng Chih-Wei 1B R/L 188/104 1988/9/15
35 潘傑楷 Pan Chieh-Kai 2B R/L 184/78 1994/02/03
38 蔡奕玄 Tsai Yi-Hsuan SS R/R 182/76 1994/05/14
39 林祖傑 Lin Tzu-Chieh 3B R/R 176/76 1991/05/13
44 黃紹熙 Huang Shao-Yi 2B R/S 178/80 1994/05/06
53 何恆佑 Ho Heng-Yu 1B R/L 185/80 10/12/2001
62 吳桀睿 Wu Chieh-Jui 2B R/R 170/80 1993/04/07
64 林靖凱 Lin Ching-Kai 2B R/R 174/66 2000/07/22
66 陳重廷 Chen Chung-Ting 3B R/R 180/78 1995/09/14
67 姚雨翔 Yao Yu-Hsiang 1B R/L 185/90 2000/05/23
68 高國慶 Kao Kuo-Ching 1B R/R 181/93 1978/10/06
90 許哲晏 Hsu Che-Yen 3B R/R 178/78 1998/1/16
# NAME OUTFIELDERS POS T/B HT/WT DOB
6 唐肇廷 Tang Chao-Ting CF R/L 180/85 1987/10/12
8 羅國龍 Luo Guo-Long CF R/R 176/78 1989/06/24
9 李丞齡 Li Cheng-Ling RF R/R 175/70 2000/08/08
14 邱智呈 Chiu Chih-Cheng RF L/L 168/80 2000/11/26
27 江亮緯 Chiang Liang-Wei CF R/R 170/76 1996/12/21
28 鄭鎧文 Cheng Kai-Wen LF R/R 186/96 1991/12/18
32 蘇智傑 Su Chih-Chieh LF R/L 180/88 1994/07/28
33 林勝傑 Lin Sheng-Chieh LF R/L 173/86 1995/04/23
49 吳國豪 Wu Kuo-Hao RF R/R 174/70 1996/01/09
52 張偉聖 Chang Wei-Sheng LF R/L 168/65 1997/12/07
55 潘武雄 Pan Wu-Hsiung LF L/L 178/82 1981/03/11
59 莊駿凱 Chuang Chun-Kai RF R/R 170/68 1991/12/15
77 林安可 Lin An-Ko RF L/L 184/90 1997/05/19

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here