CPBL CTBC Brothers 2020 English Roster

For more CTBC Brothers player stats visit my.cpblstats.com

(Return to CPBL Team Overview Page)

# NAME PITCHERS POS T/B HT/WT DOB
10 張凱倫 Chang Kai-Lun P R/R 181/80 1995/03/04
11 廖乙忠 Liao Yi-Chung P R/R 186/113 1995/11/02
15 王凱程 Wang Kai-Cheng P R/R 192/91 1991/09/08
17 洪宸宇 Hung Chen-Yu P L/L 175/99 1989/03/27
18 官大元 Kuan Ta-Yuan P R/R 174/68 1983/09/09
19 鄭凱文 Cheng Kai-Wen P R/R 176/80 1988/07/26
20 江忠城 Chiang Chung-Cheng P R/R 180/90 1990/03/10
21 彭識穎 Peng Shih-Ying P L/L 175/71 1992/07/02
22 吳蔚驊 Wu Wei-Hua P R/R 180/92 1991/03/15
28 米蘭達 Ariel Miranda P L/L 188/86 1989/01/10
30 楊子亦 Yang Tzu-Yi P R/L 173/90 2000/08/14
33 王則鈞 Wang Tse-Chun P R/R 181/86 1995/08/07
34 李振昌 C.C. Lee P R/R 180/86 1986/10/21
35 羅傑斯 Esmil Rogers P R/R 190/90 1985/08/14
37 王梓安 Wang Tzu-An P R/R 198/90 1990/10/09
38 林丞軒 Lin Cheng-Hsuan P R/R 183/82 1993/06/22
41 鄭佳彥 Cheng Chia-Yen P L/L 184/92 1992/07/29
46 德保拉 José De Paula P L/R 195/194 1988/03/04
48 邱品睿 Chiu Pin-Jui P L/L 180/82 1987/12/13
49 余謙 Yu Chien P R/R 180/76 2001/04/09
50 蔡齊哲 Tsai Chi-Che P R/R 182/78 1995/12/18
53 劉劭威 Liu Shao-Wei P R/R 191/107 1996/03/26
54 王奕凱 Wang Yi-Kai P L/L 183/80 2000/08/29
56 楊志龍 Yang Chih-Lung P R/R 189/102 1993/04/07
59 曾家鋐 Tseng Chia-Hung P R/R 178/70 1997/09/30
60 雷艾斯 Arturo Reyes P R/R 180/83 1992/04/06
62 陳琥 Chen Hu P R/L 180/99 1998/04/29
64 黃恩賜 Huang En-Sih P R/L 185/90 1996/05/17
79 謝榮豪 Hsieh Jung-Hao P R/R 188/101 1990/07/09
80 魏碩成 Wei Shou-Cheng P L/L 182/78 1997/06/17
82 楊達翔 Yang Ta-Hsiang P R/R 191/97 1993/10/03
83 陳柏豪 Chen Po-Hao P R/R 178/78 1999/01/28
84 黃弘毅 Huang Hung-Yi P R/R 183/78 2001/04/06
88 李吳永勤 Li Wu Yung-Chin P L/L 177/83 1998/03/29
89 宋晟睿 Sung Cheng-Jui P R/R 182/78 2002/8/14
93 吳哲源 Wu Che-Yuan P R/R 175/68 1994/08/12
94 吳俊偉 Wu Chun-Wei P R/R 175/71 1998/12/31
97 萊福力 Mitch Lively P R/R 196/113 1985/09/07
99 周磊 Chou Lei P R/R 184/89 1991/04/16
# NAME CATCHERS POS T/B HT/WT DOB
12 林明杰 Lin Ming-Chieh C R/R 187/101 1991/03/18
26 黃鈞聲 Huang Chun-Sheng C R/R 178/100 1989/01/19
42 陳家駒 Chen Chia-Chu C R/L 180/81 1989/04/07
52 張聖豪 Chang Sheng-Hao C R/L 175/70 2001/05/11
65 高宇杰 Kao Yu-Chieh C R/R 184/88 1997/07/17
81 吳明鴻 Wu Ming-Hung C R/R 178/85 1994/11/02
# NAME INFIELDERS POS T/B HT/WT DOB
0 林吳晉瑋 Lin Wu Chin-Wei 3B R/L 179/80 2002/02/04
3 林智勝 Lin Chih-Sheng 2B R/R 183/108 1982/01/01
5 王政順 Wang Cheng-Shun 3B R/L 175/78 1996/10/30
9 王威晨 Wang Wei-Chen 2B R/L 183/75 1991/07/03
13 陳偉漢 Chen Wei-Han SS R/R 178/82 1989/08/29
14 王勝偉 Wang Seng-Wei SS R/R 180/73 1984/04/01
47 林志綱 Lin Chih-Kang 3B R/L 178/68 1999/02/13
61 吳東融 Wu Tung-Jung SS R/R 173/72 1991/09/29
63 潘志芳 Pan Chih-Fang 2B R/L 180/82 1990/11/12
66 黃韋盛 Huang Wei-Cheng 2B R/R 183/82 1999/02/19
68 馬鋼 Ma Kang 3B R/R 184/84 2002/04/14
69 張志強 Chang Chih-Chiang 2B R/L 168/80 1989/12/21
71 杜家明 Tu Chia-Ming 3B R/R 183/98 1996/02/03
73 陳子鴻 Chen Tzu-Hung 1B R/R 180/93 1992/12/05
74 許基宏 Hsu Chi-Hung 3B R/L 187/103 1992/07/22
75 林瑞鈞 Lin Jui-Chun 2B R/L 173/65 2001/04/06
90 江坤宇 Chiang Kun-Yu SS R/R 175/72 2000/07/04
96 蘇緯達 Su Wei-Ta 1B R/L 185/103 1990/11/10
98 岳東華 Yueh Tung-Hua SS R/L 178/75 1995/10/19
# NAME OUTFIELDERS POS T/B HT/WT DOB
1 陳子豪 Chen Tzu-Hao RF L/L 179/89 1995/07/29
4 陳文杰 Chen Wen-Chieh CF R/L 184/76 1997/10/11
7 張志豪 Chang Chih-Hao CF R/L 180/81 1987/05/15
16 周思齊 Chou Szu-Chi LF L/L 178/90 1981/10/26
27 黃稚峰 Huang Chih-Feng LF R/R 182/85 1993/05/22
32 曾頌恩 Tseng Sung-En CF R/R 178/92 2000/01/08
39 詹子賢 Chan Tzu-Hsien RF R/R 183/92 1994/02/24
43 林書逸 Lin Shu-Yi CF R/L 181/78 1993/05/20
55 邱志恆 Chiu Chih-Heng CF R/R 176/85 2001/01/29
58 劉貴元 Liu Kuei-Yuan CF R/L 175/72 2002/01/19
92 岳政華 Yueh Cheng-Hua CF L/L 176/85 2001/01/29
101 李聖裕 Li Sheng-Yu CF R/L 178/75 1997/05/06

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here