CPBL Wei Chuan Dragons 2021 English Roster

Below is the English roster for the 2021 Wei Chuan Dragons baseball team.

# NAME PITCHERS POS T/B HT/WT DOB
0 游宗儒 Yu Tsung-Ju P R/R 181/67 1992/05/02
7 森榮鴻 Sen Jung-Hung P R/R 185/82 1994/08/20
11 李宇翔 Li Yu-Hsiang P R/R 175/71 1997/05/07
14 劉宇鈞 Liu Yu-Chun P R/R 177/75 1998/06/27
15 歐耀宗 Ou Yao-Tzung P R/R 178/68 1992/05/15
16 王維中 Wang Wei-Chung P L/L 188/83 1992/04/25
17 郭郁政 Kuo Yu-Cheng P R/R 187/94 1997/12/01
18 徐若熙 Hsu Jo-Hsi P R/R 177/76 2000/11/01
19 羅嘉仁 Lo Chia-Jen P R/R 180/90 1986/04/07
20 吳俊杰 Wu Chun-Chieh P R/R 190/80 1996/11/07
26 蔡明憲 Tsai Ming-Hsien P R/R 184/74 1998/11/29
29 莊玉彬 Chuang Yu-Pin P R/R 172/69 2001/05/29
30 廖任磊 Liao Jen-Lei P R/R 201/125 1993/08/30
31 劉家愷 Liu Chia-Kai P L/L 181/90 1994/03/25
32 陳良志 Chen Liang-Chih P R/R 177/69 1997/04/30
37 曹維揚 Tsao Wei-Yang P R/R 183/77 1996/02/23
39 呂偉晟 Lu Wei-Cheng P R/R 192/80 1999/07/10
40 呂詠臻 Lu Yung-Chen P R/R 179/74 1998/12/24
41 廖文揚 Liao Wen-Yang P R/R 177/81 1987/10/10
42 趙璟榮 Chao Ching-Jung P R/L 181/82 1998/06/12
45 楊鈺翔 Yang Yu-Hsiang P R/L 187/83 2002/07/05
47 林政賢 Lin Cheng-Hsien P L/L 180/90 1995/09/13
48 林逸達 Lin Yi-Ta P R/R 185/99 2000/12/26
51 曹祐齊 Tsao Yu-Chi P R/R 186/87 2003/03/30
51 林旺億 Lin Wang-Yi P R/R 190/99 1988/06/28
52 伍鐸 Bryan Woodall P R/R 185/91 1986/10/24
53 柯西諾 Daniel Corcino P R/R 180/97 1990/8/26
56 黃東淯 Huang Tung-Yu P R/R 170/72 1998/4/27
59 陳冠偉 Chen Kuan-Wei P R/R 182/102 1996/10/28
61 曾柏融 Tseng Po-Jung P L/L 182/75 1998/05/01
64 鋼龍 Drew Gagnon P R/R 193/93 1990/06/26
65 吳秉恩 Wu Ping-En P R/R 185/85 2003/3/29
68 羅華韋 Lo Hua-Wei P L/L 180/74 1990/12/1
71 林子昱 Lin Tzu-Yu P R/R 185/78 1993/09/19
74 張鈞守 Chang Chun-Shou P R/R 186/84 2002/10/15
76 劉崇聖 Liu Chung-Sheng P R/R 183/90 2000/10/31
87 布里悍 Jake Brigham P R/R 191/95 1988/02/10
90 王玉譜 Wang Yu-Pu P L/L 184/81 1996/01/18
95 田澤純一 Tazawa Junichi P R/R 180/82 1986/6/6
102 陳明軒 Chen Ming-Hsuan P R/R 179/80 1993/09/17
# NAME CATCHERS POS T/B HT/WT DOB
9 林辰勳 Lin Chen-Hsun C R/R 180/70 2001/12/10
22 全浩瑋 Chuan Hao-Wei C R/R 180/96 1998/05/30
36 李展毅 Lee Chan-Yi C R/R 188/115 2003/01/30
44 吉力吉撈.鞏冠 Giljegiljaw Kungkuan C R/R 180/104 1994/03/13
50 江忠垣 Chiang Chung-Yuan C R/R 184/73 1997/12/16
60 劉時豪 Liu Shih-Hao C R/L 166/90 1991/3/21
63 蔣少宏 Chiang Shao-Hung C R/R 179/100 1997/07/13
98 魏全 Wei Chuan C R/R 183/90 1998/01/13
99 牛塏曄 Niu Kai-Yeh C R/R 172/96 1994/01/02
# NAME INFIELDERS POS T/B HT/WT DOB
3 歐晉 Ou Chin 1B L/L 176/112 1996/10/30
4 鄭兆男 Cheng Chao-Nan 2B R/L 170/68 2000/4/20
6 張皓緯 Chang Hao-Wei SS R/R 177/85 1994/12/13
10 黃柏豪 Huang Po-Hao 1B R/L 178/95 1996/09/14
13 吳睿勝 Wu Jui-Sheng 2B R/L 177/76 1994/06/23
21 李凱威 Li Kai-Wei SS R/L 174/76 1997/09/11
25 張政禹 Chang Cheng-Yu 3B R/L 178/70 2000/06/08
33 曾傳昇 Tseng Chuan-Sheng SS R/L 175/68 2000/11/22
35 王順和 Wang Shun-Ho 3B R/R 175/70 2001/10/26
44 陳思仲 Chen Ssu-Chung 2B R/R/ 177/80 2000/10/18
46 劉基鴻 Liu Chi-Hung 3B R/R 180/88 2000/11/03
53 林桀晨 Lin Chieh-Chen 1B R/L 181/85 1994/08/23
54 林瑋恩 Lin Wei-En SS R/R 177/72 1988/03/22
57 朱祥麟 Chu Hsiang-Lin 2B R/R 187/85 1998/09/21
67 吳東融 Wu Tung-Jung SS R/R 173/72 1991/9/29
72 石翔宇 Shih Hsiang-Yu SS R/R 178/70 1996/11/01
# NAME OUTFIELDERS POS T/B HT/WT DOB
1 林孝程 Lin Hsiao-Cheng RF R/L 172/80 1999/11/30
2 郭天信 Kuo Tien-Hsin CF R/L 173/70 2000/04/15
5 林驛騰 Lin Yi-Teng LF R/S 184/94 1992/01/04
28 林旺衛 Lin Wang-Wei CF R/L 183/87 1988/06/28
34 張祐銘 Chang Yu-Ming CF R/L 180/86 1997/03/15
50 邱辰 Chiu Chen RF L/R 177/80 1999/2/1
55 高淮安 Kao Huai-An CF R/L 184/85 1995/11/30
58 曾陶鎔 Tseng Tao-Jung RF R/R 182/84 1991/04/27
62 吳宗峻 Wu Tsung-Chun LF L/L 170/95 1984/12/31
69 董秉軒 Tung Ping-Hsuan RF R/L 186/84 1998/01/09
73 赫雷拉 Rosell Herrera CF R/S 190/81 1992/10/16
77 陳震洋 Chen Jen-Yang CF R/R 176/91 2001/03/29
88 洪瑋漢 Hung Wei-Han LF L/L 170/75 1995/12/3
93 陳品捷 Chen Pin-Chieh RF R/L 183/80 1991/07/23

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here