CPBL Fubon Guardians 2019 English Roster

For more Fubon Guardians player stats visit my.cpblstats.com

(Return to CPBL Team Overview Page)

# NAME PITCHERS POS T/B HT/WT DOB
5 伍鐸 Bryan Woodall P R/R 185/91 24/10/1986
11 林晨樺 Lin Chen-Hua P R/R 185/92 16/12/1988
13 陳鴻文 Chen Hung-Wen P R/R 180/97 3/02/1986
16 黃亦志 Huang Yi-Chih P R/R 183/80 1/06/1992
17 張耿豪 Chang Keng-Hao P R/R 178/73 11/04/1991
18 倪福德 Ni Fu-Te P L/L 182/90 14/11/1982
19 蔡明晋 Tsai Ming-Jin P R/R 179/68 28/09/1984
21 林克謙 Lin Ko-Chien P R/R 174/84 5/05/1986
30 班華德 Travis Banwart P R/R 191/99 14/02/1986
31 羅嘉仁 Lo Chia-Jen P R/R 180/90 7/04/1986
36 羅華韋 Lo Hua-Wei P L/L 180/74 1/12/1990
37 羅國華 Lo Kuo-Hua P R/R 178/90 28/10/1992
38 張竣龍 Jhang Jyun-Long P R/R 177/90 20/05/1993
39 羅力 Mike Loree P R/R 192/99 14/09/1984
44 索沙 Henry Sosa P R/R 185/95 28/07/1985
44 李建勳 Li Chien-Hsun P R/R 192/95 8/09/1996
45 彭世杰 Peng Shih-Chieh P R/R 180/80 13/11/1996
47 范玉禹 Fan Yu-Yu P R/L 193/90 27/04/1995
48 賴鴻誠 Lai Hung-Cheng P L/L 180/75 26/04/1988
49 包林傑 Ryan Bollinger P L/L 196/105 4/02/1991
57 歐書誠 Ou Shu-Chen P R/R 180/65 11/02/1993
59 陳冠傑 Chen Kuan-Chieh P R/R 188/95 8/07/1994
60 江國豪 Chiang Kuo-Hao P R/R 178/73 29/12/1997
63 林聖榮 Lin Sheng-Jung P R/R 178/65 4/06/2001
65 林煜清 Lin Yu-Ching P R/L 180/87 29/12/1988
70 朱益生 Chu Yi-Sheng P L/L 183/83 1/10/1999
74 楊彬 Yang Pin P R/R 180/90 1/01/1996
77 林政賢 Lin Cheng-Hsien P L/L 188/90 13/09/1995
78 陳明軒 Chen Ming-Hsuan P R/R 179/80 17/09/1993
79 葉國情 Yeh Kuo-Ching P R/R 180/78 14/02/2001
80 游霆崴 Yu Ting-Wei P R/R 178/68 11/10/1997
81 陳仕朋 Chen Shih-Peng P L/L 179/79 20/09/1997
82 王尉永 Wang Wei-Yung P R/R 181/72 18/09/1995
94 吳世豪 Wu Shih-Hao P R/R 180/70 13/01/1999
96 林羿豪 Lin Yi-Hao P R/R 188/101 2/01/1991
# NAME CATCHERS POS T/B HT/WT DOB
2 方克偉 Fang Ke-Wei C R/R 176/96 10/05/1988
20 林宥穎 Lin Yu-Ying C R/R 178/87 8/03/1987
33 張冠廷 Chang Kuan-Ting C R/L 178/70 1/09/1998
56 姚冠瑋 Yao Kuan-Wei C R/R 170/78 11/01/1996
58 蔡友達 Tsai Yu-Ta C R/R 176/83 16/05/1990
61 蕭憶銘 Hsiao Yi-Ming C R/R 175/80 21/11/1999
89 林志洋 Lin Chih-Yang C R/L 176/78 21/07/1994
95 戴培峰 Dai Pei-Feng C R/L 182/75 7/01/2000
# NAME INFIELDERS POS T/B HT/WT DOB
7 石翔宇 Shih Hsiang-Yu SS R/R 178/70 1/11/1996
9 林益全 Lin Yi-Chuan 1B R/L 183/83 11/11/1985
22 李宗賢 Lee Tsung-Hsien 3B R/R 178/70 29/06/1994
23 楊晉豪 Yang Chin-Hao 2B R/L 175/74 16/09/1998
24 陳凱倫 Chen Kai-Lun SS R/R 173/76 31/10/1987
42 蔣智賢 Chiang Chih-Hsien 3B R/L 183/95 21/02/1988
43 胡冠俞 Hu Kuan-Yu SS R/R 172/72 18/05/2000
46 范國宸 Fan Kuo-Chen 1B R/R 183/88 25/11/1994
51 于孟馗 Yu Meng-Kuei 3B R/L 178/76 27/12/1992
53 王正棠 Wang Cheng-Tang 2B R/L 177/81 17/09/1995
64 林威廷 Lin Wei-Ting 2B R/R 177/83 16/08/1989
67 辛元旭 Hsin Yuan-Hsu 3B R/R 178/76 4/06/1999
86 陳勤宗 Chen Chin-Tsung 3B R/R 180/85 27/02/1993
# NAME OUTFIELDERS POS T/B HT/WT DOB
1 林哲瑄 Lin Che-Hsuan CF R/R 180/90 21/09/1988
3 申皓瑋 Shen Hao-Wei CF R/R 183/75 12/09/1997
6 張正偉 Chang Cheng-Wei LF L/L 174/74 5/08/1986
15 胡金龍 Hu Chin-Lung LF R/R 180/86 2/02/1984
28 高國輝 Kao Kuo-Hui LF R/R 189/103 26/09/1985
32 高孝儀 Kao Hsiao-Yi RF R/R 176/81 29/05/1990
41 曾慈恩 Tseng Tsz-En LF R/L 175/80 11/01/1999
50 張詠漢 Chang Yung-Han RF L/L 177/87 18/09/1988
62 林奕豪 Lin Yi-Hao CF R/L 180/68 30/10/2000
66 張建銘 Chang Chien-Ming RF L/L 176/75 27/07/1980
72 張瑞麟 Chang Jui-Lin LF L/L 181/80 28/06/1992
83 陳韋奇 Chen Wei-Chi CF R/R 186/87 15/10/1994
84 王詩聰 Wang Shih-Tsung RF R/L 187/80 8/08/1995
93 陳品捷 Chen Pin-Chieh RF R/L 183/80 23/07/1991
98 高國麟 Kao Kuo-Lin RF R/R 183/92 2/01/1993

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here