23 C
Taiwan
Friday, June 14, 2024
Home CPBL & Taiwan Baseball News 2018 Uni-Lions English Roster

2018 Uni-Lions English Roster

CPBL Uni-President 7-Eleven Lions 2018 English Roster

For more Uni-Lions player stats visit my.cpblstats.com

(Return to CPBL Team Overview Page)

# NAME PITCHERS POS T/B HT/WT DOB
10 廖文揚 Liao Wen-Yang P R/R 177/81 10/10/1987
12 陳韻文 Chen Yun-Wen P R/R 183/97 28/11/1995
14 知念広弥 Chinen Kohya P L/L 175/85 18/12/1989
16 江辰晏 Chiang Chen-Yen P L/L 175/70 3/06/1995
17 林子崴 Lin Tzu-Wei P L/L 179/78 17/09/1995
18 潘威倫 Pan Wei-Lun P R/R 182/98 5/03/1982
19 古林睿煬 Gu Lin Ruei-Yang P R/R 184/81 12/06/2000
20 陳育軒 Chen Yu-Hsuan P R/L 177/72 25/10/1995
21 郭恆孝 Kuo Heng-Hsiao P L/L 180/85 23/03/1989
23 劉軒荅 Liu Hsuan-Ta P R/R 180/88 23/11/1996
26 瑞安 Ryan Verdugo P L/L 183/85 10/04/1987
29 王玉譜 Wang Yu-Pu P L/L 184/81 18/01/1996
30 羅里奇 Josh Roenicke P R/R 190/93 4/08/1982
36 安狄 Andy Van Hekken P L/R 188/85 31/07/1979
37 邱浩鈞 Chiu Hao-Chun P R/R 180/70 29/12/1990
39 邱子愷 Chiu Tzu-Kai P L/L 183/100 14/09/1987
40 黃竣彥 Huang Chun-Yen P R/R 190/92 6/10/1993
41 王鏡銘 Wang Ching-Ming P R/R 176/93 16/01/1986
42 傅于剛 Fu Yu-Kang P R/R 180/93 18/01/1988
43 林威志 Lin Wei-Chih P R/R 190/103 29/09/1992
45 施子謙 Shih Tzu-Chien P R/R 183/90 19/12/1994
46 陽建福 Yang Chien-Fu P R/R 179/78 22/04/1979
47 賴泊凱 Lai Po-Kai P R/R 180/73 23/06/1989
48 林航 Lin Hang P L/L 180/86 1/03/1993
51 林其緯 Lin Chi-Wei P R/L 176/70 7/04/1984
54 郭力瑋 Kuo Li-Wei P R/R 180/80 10/01/1997
60 鄭鈞仁 Cheng Chun-Jen P R/R 184/95 3/11/1995
63 洪心騏 Hung Hsin-Chi P R/R 185/95 13/03/1994
69 方建德 Fang Chien-Te P R/R 190/110 11/11/1995
71 羅錦龍 Lo Ching-Lung P R/R 196/103 20/08/1985
95 江承峰 Chiang Cheng-Feng P R/R 180/90 14/10/1988
馬丁尼茲 David Martinez P R/R 190/98 4/08/1987
# NAME CATCHERS POS T/B HT/WT DOB
2 徐政斌 Hsu Cheng-Pin C R/R 182/82 25/08/1995
9 李丞齡 Li Cheng-Ling C R/R 175/70 8/08/2000
15 郭峻偉 Kuo Chun-Wei C R/R 176/81 18/07/1992
31 林祐樂 Lin Yu-Le C R/R 175/90 23/06/1992
34 高志綱 Kao Chih-Kang C R/R 178/75 7/02/1981
65 陳重羽 Chen Chung-Yu C R/R 182/80 14/09/1995
88 薛惟中 Hsueh Wei-Chung C R/R 174/102 29/06/1990
# NAME INFIELDERS POS T/B HT/WT DOB
3 施冠宇 Shih Kuan-Yu 1B R/R 183/95 30/12/1995
4 吳國豪 Wu Kuo-Hao SS R/R 174/70 9/01/1996
5 郭阜林 Kuo Fu-Lin 3B R/R 181/90 7/01/1991
7 黃恩賜 Huang En-Tzu SS R/R 178/85 12/02/1988
13 陳鏞基 Chen Yung-Chi 3B R/R 179/89 13/07/1983
22 楊家維 Yang Chia-Wei 3B R/R 175/80 3/08/1995
24 陳傑憲 Chen Chieh-Hsien SS R/L 173/73 7/01/1994
25 鄧志偉 Teng Chih-Wei 1B R/L 188/104 15/09/1988
35 潘彥廷 Pan Yen-Ting 2B R/L 184/78 3/02/1994
38 蔡奕玄 Tsai Yi-Hsuan SS R/R 182/76 14/05/1994
50 買嘉儀 Mai Chia-I 1B R/R 181/83 17/01/1986
62 吳桀睿 Wu Chieh-Jui 2B R/R 170/80 7/04/1993
64 林靖凱 Lin Ching-Kai 2B R/R 174/66 22/07/2000
66 陳重廷 Chen Chung-Ting 3B R/R 180/78 14/09/1995
67 姚雨翔 Yao Yu-Hsiang 1B R/L 185/90 23/05/2000
68 高國慶 Kao Kuo-Ching 1B R/R 181/93 6/10/1978
# NAME OUTFIELDERS POS T/B HT/WT DOB
6 唐肇廷 Tang Chao-Ting CF R/L 180/85 12/10/1987
8 羅國龍 Luo Guo-Long CF R/R 176/78 24/06/1989
27 江亮緯 Chiang Liang-Wei CF R/R 170/76 21/12/1996
28 鄭鎧文 Cheng Kai-Wen LF R/R 186/96 18/12/1991
32 蘇智傑 Su Chih-Chieh LF R/L 180/88 28/07/1994
33 林勝傑 Lin Sheng-Chieh LF R/L 173/86 23/04/1995
52 張偉聖 Chang Wei-Sheng LF R/L 168/65 7/12/1997
55 潘武雄 Pan Wu-Hsiung LF L/L 178/82 11/03/1981
56 劉芙豪 Liu Fu-Hao RF R/R 180/77 14/11/1978
57 張竣凱 Chang Chun-Kai LF R/R 184/81 5/12/1994
58 方昶詠 Fang Chang-Yung CF R/R 187/80 29/01/1990
59 莊駿凱 Chuang Chun-Kai RF R/R 170/68 15/12/1991
61 朱元勤 Chu Yuan-Chin RF R/L 179/82 17/07/1986

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here