19.7 C
Taiwan
Wednesday, July 24, 2024
Home CPBL & Taiwan Baseball News 2018 Lamigo Monkeys English Roster

2018 Lamigo Monkeys English Roster

CPBL Lamigo Monkeys 2018 English Roster

For more Lamigo Monkeys player stats visit my.cpblstats.com

(Return to CPBL Team Overview Page)

# NAME PITCHERS POS T/B HT/WT DOB
12 賴達官 Lai Ta-Kuan P L/L 178/92 21/12/1994
13 洪聖欽 Hung Sheng-Chin P R/R 183/85 15/11/1990
14 蘇俊羽 Su Chun-Yu P R/R 178/65 30/10/1996
15 林樺慶 Lin Hua-Ching P R/R 186/85 3/10/1994
16 朱俊祥 Chu Chun-Hsiang P R/L 175/70 15/04/1995
17 鄭承浩 Cheng Cheng-Hao P L/L 180/84 20/05/1987
18 江國謙 Chiang Kuo-Chien P R/R 180/88 1/10/1999
19 林逸翔 Lin Yi Hsiang P L/L 184/80 16/12/1992
20 陳禹勳 Chen Yu-Hsun P R/R 182/83 20/05/1989
24 尼克斯 Michael Nix P R/R 196/110 21/05/1983
26 葉家淇 Yeh Wen-Chi P L/L 179/71 23/05/1997
30 陳敏賜 Chen Min-Sih P R/R 191/96 6/12/1989
31 游宗儒 Yu Tsung-Ju P R/R 181/67 21/05/1992
32 王溢正 Wang Yi-Cheng P L/L 190/84 9/10/1985
33 道恩斯 Darin Downs P L/R 188/91 26/12/1984
37 劉昱言 Liu Yu-Yen P L/L 180/81 27/07/1994
38 克恩三世 Bruce Kern III P R/R 185/80 24/04/1988
40 陳克羿 Chen Ke-Yi P L/R 185/74 27/10/1999
41 王躍霖 Wang Yao-Lin P R/R 184/94 5/02/1991
44 黃偉晟 Huang Wei-Cheng P R/R 180/95 6/03/1990
46 林宗緯 Lin Tsung-Wei P L/L 172/65 26/12/1996
49 張明翔 Chang Ming-Hsiang P R/L 183/78 4/10/1996
68 萬昭清 Wan Chao-Ching P R/R 178/68 18/01/1999
69 黃子鵬 Huang Tzu-Peng P R/L 183/80 19/03/1994
71 林國裕 Lin Kuo-Yu P R/R 180/83 13/12/1989
74 史博威 Zeke Spruill P R/R 195/88 11/09/1989
76 吳丞哲 Wu Cheng-Che P R/R 179/93 9/04/1995
77 游朝惟 Yu Chao-Wei P R/R 174/72 16/04/1993
81 林柏佑 Lin Po-Yu P R/R 183/91 16/09/1986
89 賴智垣 Lai Chih-Yuan P R/R 178/86 28/02/1997
92 范柏絜 Fan Po-Chieh P R/R 183/73 13/08/2000
96 翁瑋均 Weng Wei-Chun P R/L 188/85 29/11/1998
# NAME CATCHERS POS T/B HT/WT DOB
5 江忠垣 Chiang Chung-Yuan C R/R 182/70 16/12/1997
11 林泓育 Lin Hung-Yu C R/R 181/103 21/03/1986
27 黃浩然 Huang Hao-Jan C R/R 180/85 13/02/1982
47 許禹壕 Hsu Yu-Hao C R/R 178/86 29/11/1994
58 廖健富 Liao Chien-Fu C R/L 178/85 28/09/1998
60 劉時豪 Liu Shih-Hao C R/L 166/90 21/03/1991
62 嚴宏鈞 Yen Hung-Chun C R/L 165/70 30/04/1997
86 張閔勛 Chang Min-Hsun C R/R 177/80 8/08/1994
# NAME INFIELDERS POS T/B HT/WT DOB
0 翁克堯 Weng Ke-Yao 2B R/R 178/81 15/02/1988
1 葉竹軒 Yeh Chu-Hsuan 2B R/R 172/84 29/03/1987
6 林承飛 Lin Cheng-Fei SS R/R 178/78 8/04/1997
7 郭永維 Kuo Yung-Wei SS R/R 175/75 13/04/1988
21 郭嚴文 Kuo Yen-Wen 2B R/L 179/86 25/10/1988
25 楊岱均 Yang Tai-Chun 1B R/R 173/96 19/09/1993
28 董子浩 Tung Tzu-Hao 3B R/L 183/88 11/08/1996
29 陳俊秀 Chen Chun-Hsiu 1B R/R 183/97 1/11/1988
39 林立 Lin Li SS R/R 180/75 1/01/1996
45 馮健庭 Feng Chien-Ting 2B R/R 180/80 5/01/1992
72 張煒謙 Chang Wei-Chien SS R/L 175/65 17/11/1995
79 林智平 Lin Chih-Ping 3B R/R 178/77 23/03/1985
85 朱育賢 Chu Yu-Hsien 1B L/L 188/100 26/11/1991
91 陳雁風 Chen Yen-Feng SS R/R 179/81 22/08/1986
97 梁家榮 Liang Chia-Jung 3B R/L 180/90 25/03/1995
98 陳晨威 Chen Cheng-Wei 2B R/L 180/72 12/12/1997
101 林大展 Lin Tai-Chan 1B R/L 190/98 19/12/1996
# NAME OUTFIELDERS POS T/B HT/WT DOB
8 詹智堯 Chan Chih-Yao CF L/L 178/83 2/01/1983
9 王柏融 Wang Po-Jung LF R/L 181/90 9/09/1993
23 陽耀勳 Yang Yao-Hsun RF L/L 178/90 22/01/1983
34 林知譽 Lin Chih-Yu LF R/R 185/90 30/03/1993
35 成晉 Cheng Chin CF R/R 184/93 13/11/1998
36 余德龍 Yu Te-Lung LF R/R 180/73 12/06/1988
48 邱丹 Chiu Tan CF L/L 174/89 11/07/2000
51 紀品宏 Chi Ping-Hung CF R/L 170/63 1/07/1991
57 鍾承祐 Chung Cheng-Yu RF R/R 180/82 31/01/1985
67 潘耀傑 Pan Yao-Chieh LF R/R 181/90 21/04/1993
82 黃敬瑋 Huang Ching-Wei CF R/L 176/78 21/12/1994
88 藍寅倫 Lan Yin-Lun RF R/L 180/87 7/05/1990
99 林政億 Lin Cheng-Yi RF R/R 185/85 5/12/1986

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here