21.2 C
Taiwan
Wednesday, May 22, 2024
Home CPBL & Taiwan Baseball News 2018 Chinatrust Brothers English Roster

2018 Chinatrust Brothers English Roster

CPBL Chinatrust Brothers 2018 English Roster

For more Chinatrust Brothers player stats visit my.cpblstats.com

(Return to CPBL Team Overview Page)

# NAME PITCHERS POS T/B HT/WT DOB
3 潘韋辰 Pan Wei-Chen P R/R 185/90 18/10/1996
15 張凱倫 Chang Kai-Lun P R/R 181/80 4/03/1995
18 官大元 Kuan Ta-Yuan P R/R 174/68 9/09/1983
19 鄭凱文 Cheng Kai-Wen P R/R 176/80 26/07/1988
20 江忠城 Chiang Chung-Cheng P R/R 180/90 10/03/1990
21 吳蔚驊 Wu Wei-Hua P R/R 180/92 15/03/1991
30 紐維拉 Elih Villanueva P R/R 188/101 27/07/1986
33 王則鈞 Wang Tse-Chun P R/R 181/86 7/08/1995
34 李振昌 C.C. Lee P R/R 180/86 21/10/1986
37 王梓安 Wang Tzu-An P R/R 198/90 9/10/1990
38 班尼特 Bennett Parry P L/L 198/110 7/08/1991
40 賽格威 Zack Segovia P R/R 188/110 11/04/1983
41 鄭佳彥 Cheng Chia-Yen P L/L 184/92 29/07/1992
42 歐耀宗 Ou Yao-Tsung P R/R 178/67 15/05/1992
48 邱品睿 Chiu Pin-Jui P L/L 180/82 13/12/1987
50 蔡齊哲 Tsai Chi-Che P R/R 182/78 18/12/1995
53 艾迪頓 Nick Additon P L/R 196/98 16/12/1987
54 林丞軒 Lin Cheng-Hsuan P R/R 183/82 22/06/1993
56 楊志龍 Yang Chih-Lung P R/R 189/102 7/04/1993
59 洪宸宇 Hung Chen-Yu P L/L 175/99 27/03/1989
60 王鴻程 Wang Hung-Cheng P R/R 192/92 8/09/1991
62 陳琥 Chen Hu P R/L 180/99 29/04/1998
64 黃恩賜 Huang En-Sih P R/L 185/90 17/05/1996
71 杜家明 Tu Chia-Ming P R/R 183/98 3/02/1996
72 彭識穎 Peng Shih-Ying P L/L 175/71 2/07/1992
77 陳衍瑞 Chen Yen-Jui P R/R 180/94 25/09/1992
79 謝榮豪 Hsieh Jung-Hao P R/R 188/101 9/07/1990
82 楊達翔 Yang Ta-Hsiang P R/R 191/97 3/10/1993
83 陳柏豪 Chen Po-Hao P R/R 177/70 28/01/1999
84 王奕凱 Wang Yi-Kai P L/L 183/80 29/08/2000
88 李吳永衡 Li Wu Yung-Heng P L/L 175/85 29/03/1998
93 吳哲源 Wu Che-Yuan P R/R 175/68 12/08/1994
94 吳俊偉 Wu Chun-Wei P R/R 175/70 31/12/1998
95 鄭錡鴻 Cheng Chi-Hung P L/L 185/97 20/06/1985
97 萊福力 Mitch Lively P R/R 196/113 7/09/1985
99 周磊 Chou Lei P R/R 184/89 16/04/1991
# NAME CATCHERS POS T/B HT/WT DOB
12 林明杰 Lin Ming-Chieh C R/R 187/101 18/03/1991
26 黃鈞聲 Huang Chun-Sheng C R/R 178/100 19/01/1989
45 王峻杰 Wang Chun-Chieh C R/R 175/85 4/01/1989
65 高宇杰 Kao Yu-Chieh C R/R 184/92 17/07/1997
68 蔡岱霖 Tsai Tai-Lin C R/R 175/70 8/06/1992
81 吳明鴻 Wu Ming-Hung C R/R 178/85 2/11/1994
92 陳家駒 Chen Chia-Chu C R/L 180/81 7/04/1989
# NAME INFIELDERS POS T/B HT/WT DOB
2 潘志芳 Pan Ting-Hsiang 2B R/L 180/82 12/11/1990
5 王政順 Wang Cheng-Shun 3B R/L 174/80 30/10/1996
9 王威晨 Wang Wei-Chen 2B R/L 183/75 3/07/1991
13 陳偉漢 Chen Wei-Han SS R/R 178/82 29/08/1989
14 王勝偉 Wang Seng-Wei SS R/R 180/73 1/04/1984
22 甘少康 Kan Shao-Kang 3B R/R 175/92 14/01/1993
23 彭政閔 Peng Cheng-Min 1B R/R 183/101 6/08/1978
31 陳江和 Chen Chiang-Ho 2B R/R 178/90 15/01/1982
32 林智勝 Lin Chih-Sheng 2B R/R 183/108 1/01/1982
43 林書逸 Lin Shu-Yi 2B R/L 181/78 20/05/1993
55 蔡益民 Tsai Yi-Min 1B L/L 191/120 22/10/1990
58 曾陶鎔 Tseng Tao-Jung 3B R/R 182/84 27/04/1991
61 吳東融 Wu Tung-Jung SS R/R 173/72 29/09/1991
69 張志強 Chang Chih-Chiang 2B R/L 168/80 21/12/1989
73 陳子鴻 Chen Tzu-Hung 1B R/R 180/93 5/12/1992
74 許基宏 Hsu Chi-Hung 3B R/L 187/103 22/07/1992
90 江坤宇 Chiang Kun-Yu SS R/L 178/76 4/07/2000
96 蘇緯達 Su Wei-Ta 1B R/L 185/103 10/11/1990
98 岳東華 Yueh Tung-Hua SS R/L 180/78 19/10/1995
# NAME OUTFIELDERS POS T/B HT/WT DOB
1 陳子豪 Chen Tzu-Hao CF L/L 179/89 29/07/1995
4 陳文杰 Chen Wen-Chieh CF R/L 184/76 11/10/1997
7 張志豪 Chang Chih-Hao CF R/L 180/81 15/05/1987
10 許皓傑 Hsu Hao-Chieh RF R/R 172/75 10/11/1996
16 周思齊 Chou Szu-Chi LF L/L 178/90 26/10/1981
27 黃稚峰 Huang Chih-Feng LF R/R 182/85 22/05/1993
39 詹子賢 Chan Tzu-Hsien RF R/R 183/92 24/02/1994
49 林王啟瑋 Lin Wang Chi-Wei LF R/R 181/90 29/07/1989
57 陳皓然 Chen Hao-Jan RF R/R 179/86 9/05/1986

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here